dinsdag 17 januari 2012

Jantje naar Sint Clemens

Tomas Post ging met Jantje naar Merkelbeek


De Sint Clemenskerk ligt eigenlijk in een apart deel van Merkelbeek (gemeente Onderbanken), maar sinds een aantal jaar hoort dat gedeelte bij Brunssum, omdat het er dichterbij ligt.  De Sint Clemens- kerk is in het jaar 1114 gebouwd. Het kerkje staat, samen met de nabijgelegen kerkhofmuur, Lourdesgrot en het praalgraf van Baron De Negri op de lijst van rijksmonumenten.

Het kerkje is gebouwd op een terp. Het kerkje is gewijd aan Sint Clemens, een paus in de eerste eeuw. De Sint-Clemenskerk heeft tot 1879 als parochiekerk gediend, daarna deed hij dienst als kloosterkerk van de Liefdezusters van het Kostbaar Bloed en later van de Benedictijnen. In 1879 werd het kerkje onderdeel van het klooster dat later bekend werd als Huize Tieder. Toen Huize Tieder in juni 2009 afgebroken werd, bleef het kerkje met de monumenten behouden.


  (praalgraf Baron de Negri)

·       Om de Sint Clemenskerk heen liggen ook nog andere monumenten:

1.     Lourdesgrot: gebouwd in 1887 en gelegen in de kloostertuin. Bovenop de grot werd nog een hartvormig “kamertje” gebouwd met daarin het beeld van Maria.

2.     Praalgraf van echtpaar de Negri: in hun laatste levensjaren woonde het adellijk echtpaar De Negri op de Vossenhof, tegenwoordig de Onderste Hof van de familie Á Campo. Zij werden in een praalgraf op het kerkhof van de parochiekerk St. Clemens begraven. 
De gemeente Brunssum neemt zich niet de moeite om het kerkje te onderhouden, dus doen vrijwilligers het kerkje onderhouden.
De gemeente Brunssum heeft wel in 2008 een kleurverkenning uitgevoerd. Daarbij werden achter de lagen witkalk en structuurverf kleurrijke schilderingen gevonden die in 1901 door kerkschilder Dom Romanus Jacobs zijn aangebracht. Op dit moment is een professioneel bedrijf bezig met het vrijmaken van de muren in het kerkje. Daarna zullen de schilderingen en een deel van de versieringen worden gerestaureerd in het oude staat van 1901.
 (Lourdesgrot)
·       Wat vinden voorbijgangers van het kerkje en omliggende monumenten?

1. Dit is een mooi, oud en historisch plekje. Ik hoop dat het nog lang blijft staan.
2. Het is mooi om te zien dat de historie van Merkelbeek zover terug gaat.

·       Waarom ging ik met Jantje hiernaar toe?
Ik ging hier met Jantje naar toe, omdat dit een van de enige mooie, oude plekjes in Merkelbeek is en dit is gewoon een mooi gebouw.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten