donderdag 24 mei 2012

Jantje naar de kerk in Amstenrade

Bob Teheux ging met Jantje naar de kerk in AmstenradeDe geschiedenis van deze kerk:

In 1851 wordt aan Karel Weber (1820 -1908), een jonge architect uit Keulen, de opdracht gegeven tot het ontwerpen van een nieuw kerkgebouw in neo-gotische stijl.
Onder neogotiek wordt een 19e-eeuwse stroming in de bouwkunst verstaan die zich geheel heeft laten inspireren door de Middeleeuwse gotiek. De neogotiek vond haar oorsprong in de romantiek met haar belangstelling voor de Middeleeuwen. Daarvan meende men dat de gotiek de ultieme uiting was, hoewel deze stijl pas op het einde van de Middeleeuwen was ontstaan.


Gemeentebestuur en kerkbestuur houden vol aan de wens om een kerk te bouwen met 2 fronttorens.  Omdat men uiteindelijk het benodigde geld niet bij elkaar kan krijgen, werd een beroep gedaan op de graaf. Hij is bereid financieel bij te dragen en is de leidende figuur tijdens de bouw, waarmee in 1852 al wordt begonnen.
In ruil voor het aandeel dat de graaf levert, wordt er met het kerkbestuur in 1852 overeen gekomen dat de graaf en zijn nakomelingen het eeuwigdurend recht op een bidkapel en begraafplaats in de kerk krijgen.
Op 16 maart 1852 legt graaf Jean Baptiste Marchant d'Ansembourg de eerste steen en op 10 november 1853 draagt de vervangende pastoor Keulen de eerste H. Mis op.


Ik vind het project met "Jantje op pad" leuk, omdat je veel leert over de gebouwen, waar je met Jantje naartoe gaat, kortom de geschiedenis van het desbetreffende gebouw.

Waarom ben ik hier naartoe gegaan?
De begrafenis van mijn opa en oma vonden beide plaats in deze kerk en het is een van de historische gebouwen in Amstenrade.


De kerk in wintertijd:
Geen opmerkingen:

Een reactie posten